Warm Audio thiết bị phòng thu chuyên nghiệp tại Viet Nam

20.190.000₫
Warm Audio TB12 500 Series Mic Pre Warm Audio TB12 500 Series Mic Pre
1%
13.790.000₫ 13.800.000₫
Warm Audio WA12 MKII Discrete Mic Preamp Warm Audio WA12 MKII Discrete Mic Preamp
2%
12.190.000₫ 12.475.000₫
Warm Audio WA-47 Tube Condenser Warm Audio WA-47 Tube Condenser
6%
23.990.000₫ 25.600.000₫
Warm Audio WA-14 Condenser Microphone Warm Audio WA-14 Condenser Microphone
11%
12.500.000₫ 14.000.000₫
22.500.000₫
Xem thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: