">

Kiến Thức Nhạc Lý Cơ Bản

Wednesday 23, September, 2020

Học Nhạc Lý Cơ Bản Chương 1

Nhạc Lý Cơ Bản   CHƯƠNG I KÝ HIỆU ÂM NHẠC LIÊN QUAN ĐẾN CAO ĐỘ     1. Tên các dấu nhạc có cao độ khác nhau mà người ta thường dùng là : DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI gốc tiếng La-tinh, đọc theo tiếng Việt là ĐÔ, RÊ, MÍ, FA, XON, LA, XI....

Wednesday 23, September, 2020

Chương 2 : Nhạc Lý Cơ Bản Các Dấu Ký Hiệu Trong âm nhạc

Nhạc Lý Cơ Bản   CHƯƠNG II KÝ HIỆU ÂM NHẠC LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG ĐỘ   A. TRƯỜNG ĐỘ TƯƠNG ĐỐI  1. Để ghi trường độ tương đối giữa các âm thanh, người ta dùng các dấu nhạc với 7 hình dạng khác nhau. - Dấu tròn ( w )lâu bằng ...

Thursday 24, September, 2020

Nhạc Lý Cơ Bản chương 3 Ký Hiệu Cường Độ Nặng Nhẹ

Nhạc Lý Căn Bản Nhóm Quê Hương CHƯƠNG III CÁC KÝ HIỆU ÂM NHẠC LIÊN QUAN ĐẾN CƯỜNG ĐỘ *Nào nào trước khi bắt đầu ta đến với một chút âm nhạc cho thư thái nhé  1. Các chữ dùng để ghi cường độ thường dùng là : "Pianissimo" ký hiệu ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: